ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κατασκηνωτικές Περίοδοι 2019

Κατεβάστε τα έντυπα για το 2019
1. το ενημερωτικό έντυπο
2. το έντυπο δήλωσης 

 

  

Κατασκηνωτικές Περίοδοι 2019

Α’ κατασκηνωτική περίοδος
29 Ιουνίου – 13 Ιουλίου 2019
για αγόρια 6-16 ετών (έτος γεν. 2003 - 2013)
για κορίτσια 6-11 ετών (έτος γεν. 2008 – 2013)
Αρχηγός: Γιώργος Μπράουν

 

Κατασκηνωτική περίοδος εφήβων

14 – 21 Ιουλίου 2019
για εφήβους γυμνασίου - λυκείου (έτος γεν. 2001 - 2006)
Αρχηγός: Αλέξανδρος Πιπιλιός

 

Β’ κατασκηνωτική περίοδος
22 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2019
για κορίτσια 6-16 ετών (έτος γεν. 2003 - 2013)
για αγόρια 6-11 ετών (έτος γεν. 2008 – 2013)
Αρχηγός: Χαρά Αρώνη - Αδάμ