ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κατασκηνωτικές Περίοδοι 2018

 

Α΄ κατασκηνωτική περίοδος
30 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου
για κορίτσια 6-16 ετών (έτος γεν. 2002 - 2012)
για αγόρια 6-11 ετών (έτος γεν. 2007 – 2012)
Αρχηγός: Χαρά Αρώνη - Αδάμ

 

Κατασκηνωτική περίοδος εφήβων
15 έως 21 Ιουλίου
για εφήβους γυμνασίου και λυκείου
(έτος γεν. 2000 - 2005)
Αρχηγός: Αλέξανδρος Πιπιλιός

Β’ κατασκηνωτική περίοδος
22 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου
για αγόρια 6-16 ετών (έτος γεν. 2002 - 2012)
για κορίτσια 6-11 ετών (έτος γεν. 2007 – 2012)
Αρχηγός: Γιώργος Μπράουν