ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωσης του ΟΑΕΔ

ΠΡΟΣΟΧΗ:  περίοδος εγγραφών στο πρόγραμμα είναι  έως 04/05/2016 και ώρα 12:00΄

Αυτό το καλοκαίρι 60.000 παιδιά θα πάνε ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους και μισθωτούς. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι και μισθωτοί  με παιδιά ηλικίας 6-16 ετών.

Πιο συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014 μέχρι 26.000 ευρώ,
οι οποίοι/ες το έτος 2015:
 είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
 έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
 συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής
άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), 
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 
 
Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2000 έως 14 Ιουνίου 2010 
 

 Η κατασκήνωσή μας δέχεται «Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» του ΟΑΕΔ. Οι κατόχοι «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» του ΟΑΕΔ, ωφείλουν να καταθέσουν στην Γραμματεία της Επιτροπής Κατασκήνωσης τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ) του Δικαιούχου.

2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (Ατομικό ή Οικογενειακό) όπου φαίνονται η φωτογραφία του παιδιού και οι ΑΜΚΑ του παιδιού και του γονέα.

3. Εκτύπωση των σελίδων χρήστη-δικαιούχου
α. «Βασικά Στοιχεία» όπου αναγράφονται τα βασικά στοιχεία, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ

β. «Επιταγές συμμετοχής σε προγράμματα» όπου φαίνονται ο αριθμός επιταγής και το όνομα του ωφελούμενου παιδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ στην παράδοση του παιδιού του, κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, για την

υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού και την ενεργοποίηση της επιταγής του ΟΑΕΔ.

http://www.oaed.gr